Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Eric Hasselqvist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Eric Hasselqvist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BAHNHOF AB (PUBL)
Emittentens LEI-kod
213800K7LQU3H85KCU96
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Bahnhof B Avyttring 20 000 Antal 42,65 SEK 2021-05-04 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Bahnhof B Avyttring 2021-05-04 SPOTLIGHT STOCK MARKET 20 000 (Antal) 42,65 SEK
<< Tillbaka