Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Olof Christensson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Olof Christensson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lindab International AB
Emittentens LEI-kod
54930085MH6IRQ1JP227
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 Förvärv 500 Antal 186,40 SEK 2021-05-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 Förvärv 2021-05-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 500 (Antal) 186,40 SEK
<< Tillbaka