Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Michael Jan Arne Holger Brüer
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Michael Jan Arne Holger Brüer
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Aktiebolag Fagerhult
Emittentens LEI-kod
549300G9NPD8LSJLMP91
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Fagerhult, AB SE0010048884 Avyttring 2 505 Antal 65,50 SEK 2021-05-18 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Fagerhult, AB SE0010048884 Förvärv 2 652 Antal 65,50 SEK 2021-05-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Fagerhult, AB SE0010048884 Avyttring 2021-05-18 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 505 (Antal) 65,50 SEK
Fagerhult, AB SE0010048884 Förvärv 2021-05-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 652 (Antal) 65,50 SEK
<< Tillbaka