Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Emma Callaghan
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Henrik Zetterberg
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Securitas AB
Emittentens LEI-kod
635400TTYKE8EIWDS617
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Series B Securitas SE0000163594 Förvärv 214 Antal 143,0443 SEK 2021-05-17 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Series B Securitas SE0000163594 Förvärv 2021-05-17 NASDAQ STOCKHOLM AB 214 (Antal) 143,0443 SEK
<< Tillbaka