Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sameer Kalra
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Sameer Kalra
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Alfa Laval AB
Emittentens LEI-kod
549300UCKT2UK88AG251
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Alfa Laval ABNamn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 Förvärv 2 000 Antal 298,10 SEK 2021-05-20 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Alfa Laval ABNamn-Aktier SK 2,5 SE0000695876 Förvärv 2021-05-20 OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 298,10 SEK
<< Tillbaka