Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Athanase Industrial Partners Fund II Ltd
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Daniel Edeen
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Actic Group AB
Emittentens LEI-kod
549300HI1JEY110HXM08
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Actic Group AB SE0009269467 Avyttring 197 436 Antal 18,364 SEK 2021-05-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Actic Group AB SE0009269467 Avyttring 2021-05-20 NASDAQ STOCKHOLM AB 197 436 (Antal) 18,364 SEK
<< Tillbaka