Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Blockchain AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Christian Ander
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Köp genomfördes av helägt holdingbolag till Christian Ander
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Goobit Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493007OXLTOLCXTBM48
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption GOOBIT GROUP AB TO1 SE0013646486 Förvärv 250,0 Antal 4 000,00 SEK 2021-05-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
GOOBIT GROUP AB TO1 SE0013646486 Förvärv 2021-05-23 Utanför handelsplats 250,0 (Antal) 4 000,00 SEK
<< Tillbaka