Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Synnersten Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Kenneth Synnersten
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
antal aktier och handelsplats
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arla Plast AB SE0015810817 Avyttring 9 000 000 Antal 46,00 SEK 2021-05-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arla Plast AB SE0015810817 Avyttring 2021-05-25 Utanför handelsplats 9 000 000 (Antal) 46,00 SEK
<< Tillbaka