Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jakob Dynnes Hansen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jakob Dynnes Hansen
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Asarina Pharma AB
Emittentens LEI-kod
549300PP1GKOHKYQ6K97
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Warrant Asarina Pharma Warrants Förvärv 94 000 Antal 0,53 SEK 2021-05-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Asarina Pharma Warrants Förvärv 2021-05-28 Utanför handelsplats 94 000 (Antal) 0,53 SEK
<< Tillbaka