Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Pharmor AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Pharmor AB
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Asarina Pharnma AB
Emittentens LEI-kod
549300PP1GKOHKYQ6K97
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoptioner Asarina Pharma AB Förvärv 94 000 Antal 0,53 SEK 2021-05-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner Asarina Pharma AB Förvärv 2021-05-28 Utanför handelsplats 94 000 (Antal) 0,53 SEK
<< Tillbaka