Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tara Hansen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tara Hansen
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cyxone AB
Emittentens LEI-kod
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Warrant Cyxone AB TO4 SE0015195854 Lösen minskning 18 300 Antal 0,00 SEK 2021-05-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cyxone AB TO4 SE0015195854 Lösen minskning 2021-05-28 Utanför handelsplats 18 300 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka