Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Daniel Karlsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Daniel Karlsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Emittentens LEI-kod
894500464CPRG49EGI94
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Hästkällaren TO1B SE0015810643 Lösen minskning 23 501 Antal 0,00 SEK 2021-05-26 NORDIC SME
Aktie Hästkällaren B SE0012569853 Lösen ökning 23 501 Antal 7,20 SEK 2021-05-26 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Hästkällaren TO1B SE0015810643 Lösen minskning 2021-05-26 NORDIC SME 23 501 (Antal) 0,00 SEK
Hästkällaren B SE0012569853 Lösen ökning 2021-05-26 NORDIC SME 23 501 (Antal) 7,20 SEK
<< Tillbaka