Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lars Ola Martin Nilsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Ola Martin Nilsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AB Electrolux
Emittentens LEI-kod
549300Y3HHZB1ZGFPJ93
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Electrolux, AB ser. B SE0000103814 Avyttring 5 200 Antal 235,436933 SEK 2021-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Electrolux, AB ser. B SE0000103814 Avyttring 2021-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 5 200 (Antal) 235,436933 SEK
<< Tillbaka