Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Juergen Kupper
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Juergen Kupper
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
2cureX AB
Emittentens LEI-kod
549300SFOL75WIYF2O80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie 2cureX AB SE0010468124 Avyttring 11 600 Antal 19,88 SEK 2021-05-28 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie 2cureX AB SE0010468124 Avyttring 24 000 Antal 20,08 SEK 2021-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
2cureX AB SE0010468124 Avyttring 2021-05-28 NASDAQ STOCKHOLM AB 11 600 (Antal) 19,88 SEK
2cureX AB SE0010468124 Avyttring 2021-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 24 000 (Antal) 20,08 SEK
<< Tillbaka