Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sten Fredrik Zetterberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Sten Fredrik Zetterberg
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Episurf Medical AB
Emittentens LEI-kod
549300GORBCSMHZB2J75
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option Personaloption 2017/2020 (B) Konvertering minskning 14450,0 Antal 00,00 SEK 2021-05-31 Utanför handelsplats
Teckningsoption Teckningsoption 2017/2020 (A) Konvertering minskning 3200,0 Antal 00,00 SEK 2021-05-31 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Personaloption 2017/2020 (B) Konvertering minskning 2021-05-31 Utanför handelsplats 14450,0 (Antal) 0,00 SEK
Teckningsoption 2017/2020 (A) Konvertering minskning 2021-05-31 Utanför handelsplats 3200,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka