Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Rooth
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Rooth
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Abelco Investment Group AB
Emittentens LEI-kod
549300TN9GRGUEIBCU10
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ABIG SE0003617075 Förvärv 968 864 Antal 0,104 SEK 2021-06-10 NORDIC GROWTH MARKET
Aktie ABIG SE0003617075 Förvärv 631 136 Antal 0,104 SEK 2021-06-11 NORDIC GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ABIG SE0003617075 Förvärv 2021-06-10 NORDIC GROWTH MARKET 968 864 (Antal) 0,104 SEK
ABIG SE0003617075 Förvärv 2021-06-11 NORDIC GROWTH MARKET 631 136 (Antal) 0,104 SEK
<< Tillbaka