Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Alexander Albedj
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Alexander Albedj
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ZignSec AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300NHBYBBRLVRVL38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 43 589 Antal 23,46 SEK 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN 43 589 (Antal) 23,46 SEK
<< Tillbaka