Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Morgan O Brien
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Morgan O Brien
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Indutrade Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300FISLQ6CEFP1867
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Indutrade AB SE0001515552 Förvärv 1163,0 Antal 214,8884 SEK 2021-06-08 SIGMA X MTF
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Indutrade AB SE0001515552 Förvärv 2021-06-08 SIGMA X MTF 1163,0 (Antal) 214,8884 SEK
<< Tillbaka