Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kristina Sjöblom Nygren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kristina Sjöblom Nygren
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Egetis Therapeutics AB
Emittentens LEI-kod
549300RZCKGWRUBPMY22
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Egetis Therapeutics AB SE0003815604 Förvärv 2000,0 Antal 06,06 SEK 2021-06-09 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Egetis Therapeutics AB SE0003815604 Förvärv 2021-06-09 Utanför handelsplats 2000,0 (Antal) 6,06 SEK
<< Tillbaka