Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Pär-Ola Mannefred
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Pär-Ola Mannefred
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Isofol Medical AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300MCXYAHG7VBHX75
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Isofol Medical AB BTA SE0016074397 Teckning 81585,0 Antal 06,40 SEK 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Isofol Medical AB BTA SE0016074397 Teckning 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN - NORDIC@MID 81585,0 (Antal) 6,40 SEK
<< Tillbaka