Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Claes Tellman
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Claes Tellman
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Gaming Corps AB
Emittentens LEI-kod
5493007I1HS4U2HMQH48
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Aktie SE0014694691 Förvärv 50000,0 Antal 03,08 SEK 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aktie SE0014694691 Förvärv 2021-06-11 FIRST NORTH SWEDEN 50000,0 (Antal) 3,08 SEK
<< Tillbaka