Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Greasy Lake AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Mikael Hagman
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ändrat rapporteringskyldig till juridisk person
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BHG Group AB
Emittentens LEI-kod
549300ZLCWL2QTO3HR86
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 45 000 Antal 18,13 SEK 2021-06-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoptioner som ger rätt att förvärva stamaktier i BHG Group AB SE0010948588 Förvärv 2021-06-11 Utanför handelsplats 45 000 (Antal) 18,13 SEK
<< Tillbaka