Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Katarina Flodström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Katarina Flodström
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Episurf Medical AB
Emittentens LEI-kod
549300GORBCSMHZB2J75
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Option Prestationsoption 2021/2024 (A) Tilldelning 250355,0 Antal 00,00 SEK 2021-06-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Prestationsoption 2021/2024 (A) Tilldelning 2021-06-14 Utanför handelsplats 250355,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka