Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Pål Ryfors
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Pål Ryfors
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Episurf Medical AB
Emittentens LEI-kod
549300GORBCSMHZB2J75
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption 2021/2024 (B) Teckning 1651427,0 Antal 00,55 SEK 2021-06-15 Utanför handelsplats
Option Personaloption 2021/2024 (C) Tilldelning 732734,0 Antal 00,00 SEK 2021-06-15 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption 2021/2024 (B) Teckning 2021-06-15 Utanför handelsplats 1651427,0 (Antal) 0,55 SEK
Personaloption 2021/2024 (C) Tilldelning 2021-06-15 Utanför handelsplats 732734,0 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka