Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Henrik Landelius
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Henrik Landelius
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
NCC AKTIEBOLAG
Emittentens LEI-kod
213800WRGLW3CY4MHW53
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie NCC AB ser. B SE0000117970 Förvärv 1 735 Antal 154,2649 SEK 2021-06-15 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NCC AB ser. B SE0000117970 Förvärv 2021-06-15 Utanför handelsplats 1 735 (Antal) 154,2649 SEK
<< Tillbaka