Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kenneth Nilsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kenneth Nilsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
NCC AKTIEBOLAG
Emittentens LEI-kod
213800WRGLW3CY4MHW53
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie NCC ser. B SE0000117970 Förvärv 2 247 Antal 154,2649 SEK 2021-06-15 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NCC ser. B SE0000117970 Förvärv 2021-06-15 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER 2 247 (Antal) 154,2649 SEK
<< Tillbaka