Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Kaj Grönvall
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Kaj Grönvall
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
K-Fast Holding AB
Emittentens LEI-kod
549300VT0UXKWES37P59
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie K-Fast Holding AB B SE0016101679 Förvärv 10 000 Antal 67,7749825 SEK 2021-06-16 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
K-Fast Holding AB B SE0016101679 Förvärv 2021-06-16 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 000 (Antal) 67,7749825 SEK
<< Tillbaka