Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Synnersten Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Kenneth Synnersten
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arla Plast AB
Emittentens LEI-kod
549300DGKW6UDAZV9R84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arla Plast AB SE0015810817 Lån återgång ökning 1 350 000 Antal 0,00 SEK 2021-06-16 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arla Plast AB SE0015810817 Lån återgång ökning 2021-06-16 Utanför handelsplats 1 350 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka