Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Philip Siberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Philip Siberg
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption TO 2021/2025 Förvärv 500 000 Antal 0,26 SEK 2021-06-28 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
TO 2021/2025 Förvärv 2021-06-28 Utanför handelsplats 500 000 (Antal) 0,26 SEK
<< Tillbaka