Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Per Persson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Persson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Angav felaktig handelsplats
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Acarix AB SE0009268717 Förvärv 30 000 Antal 1,40 SEK 2021-07-06 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB SE0009268717 Förvärv 2021-07-06 FIRST NORTH SWEDEN 30 000 (Antal) 1,40 SEK
<< Tillbaka