Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Adma Förvaltnings AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Christian Lindgren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Dignitana AB
Emittentens LEI-kod
549300TFDUOHCL4KEJ84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 7 409,0 Antal 08,10 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 5 320,0 Antal 08,10 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 10 000,0 Antal 08,01 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 13 454,0 Antal 08,09 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 20 000,0 Antal 08,10 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 16 546,0 Antal 07,99 SEK 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 57 756,0 Antal 08,35 SEK 2021-07-06 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 2021-07-05 FIRST NORTH SWEDEN 72 729,0 (Antal) 8,060750182183173149637696105 SEK
Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 2021-07-06 FIRST NORTH SWEDEN 57 756,0 (Antal) 8,35 SEK
<< Tillbaka