Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Adma Förvaltnings AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Christian Lindgren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Dignitana AB
Emittentens LEI-kod
549300TFDUOHCL4KEJ84
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 25 509,0 Antal 09,24 SEK 2021-07-09 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Dignitana AB SE0002108001 Förvärv 2021-07-09 FIRST NORTH SWEDEN 25 509,0 (Antal) 9,24 SEK
<< Tillbaka