Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Niklas Bakos
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Niklas Bakos
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adverty AB (publ)
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADVT SE0011724889 Gåva lämnad 330 000 Antal 0,00 SEK 2021-07-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADVT SE0011724889 Gåva lämnad 2021-07-14 Utanför handelsplats 330 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka