Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Accequa AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Bert Junno
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Fel pris per enhet
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cyxone AB
Emittentens LEI-kod
54930034OH16ROAY4K87
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 1 788 732 Antal 0,00 SEK 2021-07-12 Utanför handelsplats
Aktie Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 1 788 786 Antal 0,00 SEK 2021-07-14 Utanför handelsplats
Aktie Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 1 788 732 Antal 0,00 SEK 2021-07-15 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 2021-07-12 Utanför handelsplats 1 788 732 (Antal) 0,00 SEK
Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 2021-07-14 Utanför handelsplats 1 788 786 (Antal) 0,00 SEK
Cyxone AB SE0007815428 Utdelning lämnad 2021-07-15 Utanför handelsplats 1 788 732 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka