Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rikard Josefson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rikard Josefson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avanza Bank Holding AB
Emittentens LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Aktier SE0012454072 Förvärv 2 000 Antal 249,09 SEK 2021-07-19 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aktier SE0012454072 Förvärv 2021-07-19 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 000 (Antal) 249,09 SEK
<< Tillbaka