Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jonas Gustavsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jonas Gustavsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AFRY AB
Emittentens LEI-kod
549300Q87LKPPD4X9R30
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Konvertibel AFRY AB KV9B SE0011310143 Konvertering minskning 15 105 Belopp 0,00 SEK 2021-07-23 Utanför handelsplats
Interimsaktie AFRY AB IAser.B SE0000153363 Konvertering ökning 15 105 Antal 198,60 SEK 2021-07-23 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AFRY AB KV9B SE0011310143 Konvertering minskning 2021-07-23 Utanför handelsplats 15 105 (Belopp) 0,00 SEK
AFRY AB IAser.B SE0000153363 Konvertering ökning 2021-07-23 Utanför handelsplats 15 105 (Antal) 198,60 SEK
<< Tillbaka