Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Magnus Svensson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Magnus Svensson
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Emittentens LEI-kod
549300FW5JDRV1IJ0M67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser. A SE0000171886 Förvärv 1 400 Antal 162,93 SEK 2021-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Avyttring 1 400 Antal 161,27 SEK 2021-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Svenska Cellulosa AB SCA ser. A SE0000171886 Förvärv 2021-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 400 (Antal) 162,93 SEK
Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SE0000112724 Avyttring 2021-07-26 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 400 (Antal) 161,27 SEK
<< Tillbaka