Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rikard Akhtarzand
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rikard Akhtarzand
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ADDvise Group B SE0015222088 Förvärv 65 509 Antal 3,12 SEK 2021-08-05 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie ADDvise Group AB SE0015222088 Förvärv 34 491 Antal 3,10 SEK 2021-08-04 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ADDvise Group B SE0015222088 Förvärv 2021-08-05 FIRST NORTH SWEDEN 65 509 (Antal) 3,12 SEK
ADDvise Group AB SE0015222088 Förvärv 2021-08-04 FIRST NORTH SWEDEN 34 491 (Antal) 3,10 SEK
<< Tillbaka