Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Jennie Knutsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Jennie Knutsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Aktiebolaget Industrivärden
Emittentens LEI-kod
549300TM1DLIQI3B3T37
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Industrivärden, AB ser. C SE0000107203 Förvärv 500 Antal 299,658 SEK 2021-08-20 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Industrivärden, AB ser. C SE0000107203 Förvärv 2021-08-20 NASDAQ STOCKHOLM AB 500 (Antal) 299,658 SEK
<< Tillbaka