Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Karin Overbeck
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Karin Overbeck
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AB Electrolux
Emittentens LEI-kod
549300Y3HHZB1ZGFPJ93
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Electrolux, AB ser. B SE0000103814 Förvärv 465 Antal 21,78 EUR 2021-08-27 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Electrolux, AB ser. B SE0000103814 Förvärv 2021-08-27 NASDAQ STOCKHOLM AB 465 (Antal) 21,78 EUR
<< Tillbaka