Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Teresa Schechter
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Teresa Schechter
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avanza Bank Holding AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption AZA TOH21 Lösen minskning 8 747 Antal 101,40 SEK 2021-09-02 Utanför handelsplats
Interimsaktie AZA IA vid lösen AZA TO H21 Lösen ökning 8 747 Antal 101,40 SEK 2021-09-02 Utanför handelsplats
Aktie Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 8 747 Antal 317,393198 SEK 2021-08-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AZA TOH21 Lösen minskning 2021-09-02 Utanför handelsplats 8 747 (Antal) 101,40 SEK
AZA IA vid lösen AZA TO H21 Lösen ökning 2021-09-02 Utanför handelsplats 8 747 (Antal) 101,40 SEK
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 2021-08-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 8 747 (Antal) 317,393198 SEK
<< Tillbaka