Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Åsa Mindus Söderlund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Åsa Mindus Söderlund
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avanza Bank Holding AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300MBWR5H8SIJLE03
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption AZA TO H21 Lösen minskning 10 138 Antal 101,40 SEK 2021-09-02 Utanför handelsplats
Interimsaktie AZA IA vid lösen AZA TO H21 Lösen ökning 10 138 Antal 101,40 SEK 2021-09-02 Utanför handelsplats
Aktie Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 10 138 Antal 317,393198 SEK 2021-08-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AZA TO H21 Lösen minskning 2021-09-02 Utanför handelsplats 10 138 (Antal) 101,40 SEK
AZA IA vid lösen AZA TO H21 Lösen ökning 2021-09-02 Utanför handelsplats 10 138 (Antal) 101,40 SEK
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 Avyttring 2021-08-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 138 (Antal) 317,393198 SEK
<< Tillbaka