Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Christian Storck
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Märta Segerdahl Storck
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Asarina Pharma AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300PP1GKOHKYQ6K97
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Asarina Pharma AB SE0011641794 Avyttring 4 250 Antal 2,7376 SEK 2021-09-03 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Asarina Pharma AB SE0011641794 Avyttring 2021-09-03 FIRST NORTH SWEDEN 4 250 (Antal) 2,7376 SEK
<< Tillbaka