Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Aaron Wong
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Aaron Wong
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ADDvise Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300C17TZXE1IEOA66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Share SE0007464862 Förvärv 11 400 Antal 6,0746 SEK 2021-09-15 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Share SE0007464862 Förvärv 2021-09-15 FIRST NORTH SWEDEN 11 400 (Antal) 6,0746 SEK
<< Tillbaka