Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Timm Schneider
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Timm Schneider
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
ZignSec AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300NHBYBBRLVRVL38
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 4 700 Antal 21,50 SEK 2021-10-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ZignSec AB SE0012930105 Förvärv 2021-10-13 FIRST NORTH SWEDEN 4 700 (Antal) 21,50 SEK
<< Tillbaka