Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Per Lindberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per Lindberg
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Ranplan Group AB
Emittentens LEI-kod
5493002X40TKUGFY4408
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Ranplan Group AB SE0011178201 Teckning 2 900 000 Antal 8,20 SEK 2021-10-18 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Ranplan Group AB SE0011178201 Teckning 2021-10-18 Utanför handelsplats 2 900 000 (Antal) 8,20 SEK
<< Tillbaka