Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ulla Viveka Litzén
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ulla Viveka Litzén
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
AB Electrolux
Emittentens LEI-kod
549300Y3HHZB1ZGFPJ93
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Inlösenaktie ELUX IL B SE0016589162 Lösen minskning 4 000 Antal 17,00 SEK 2021-10-25 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
ELUX IL B SE0016589162 Lösen minskning 2021-10-25 Utanför handelsplats 4 000 (Antal) 17,00 SEK
<< Tillbaka