Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Gårdaverken AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Joachim Berner
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Avyttring 100 000 Antal 31,00 SEK 2021-10-27 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Avyttring 2021-10-27 Utanför handelsplats 100 000 (Antal) 31,00 SEK
<< Tillbaka