Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tord Lendau
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tord Lendau
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 4 550 Antal 30,00 SEK 2021-11-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2 000 Antal 30,50 SEK 2021-11-01 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2021-11-01 FIRST NORTH SWEDEN 6 550 (Antal) 30,15267176 SEK
<< Tillbaka