Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Per-Olof Wallström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Per-Olof Wallström
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Camurus AB
Emittentens LEI-kod
5493003S6Z6VI7WYFQ06
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Camurus AB SE0007692850 Förvärv 5 000 Antal 170,4722 SEK 2021-11-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Camurus AB SE0007692850 Förvärv 2021-11-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 5 000 (Antal) 170,4722 SEK
<< Tillbaka